Umowa z NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2019 Poradnia Okulistyczna pracuje według harmonogramu:

PORADNIA OKULISTYCZNA

Lek. med. Barbara Cybulska
specjalista chorób oczu
Poniedziałek 13.00 - 20.30
Wtorek 09.00 - 16.30
Środa 09.30 - 18.00
Czwartek 13.00 - 19.00
Piątek 07.30 - 15.00

Lek. med. Anna Cybulska-Wiktorowicz
specjalista chorób oczu
Wtorek 09.00 - 14.00
Czwartek 16.00 - 18.30

Lek. med. Justyna Niedzielska
Środa 16.00 - 18.00

 

PORADNIA OKULISTYCZNA DLA DZIECI

Lek. med. Anna Cybulska-Wiktorowicz
specjalista chorób oczu
Poniedziałek 13.00 - 19.00
Piątek 09.00 - 15.00

Zapisy na wizyty w czasie pracy Poradni Okulistycznej osobiście w rejestracji Przychodni Okulistycznej lub telefonicznie pod numerami telefonów:

446468429 446459429 722184722

Świadczenia udzielane w warunkach domowych (wizyty domowe) po uzgodnieniu terminu z udzielającym świadczenia, w stosunku do pacjentów – niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa