Przychodnia Okulistyczna „OCULUS” jest nowoczesnym ośrodkiem diagnostycznym w Piotrkowie Trybunalskim, wykonującym szereg niezbędnych badań umożliwiających prawidłowe wykrywanie chorób oczu, ich leczenie oraz monitorowanie przebiegu leczenia.

 

Badanie HRT / GDX

Badanie HRT / GDX

Scaningowa konfokalna tomografia laserowa (HRT) ocenia obiektywnie wszystkie parametry tarczy i włókien nerwu wzrokowego.

Badanie grubości warstwy włókien nerwowych (GDX) pozwala monitorować postęp neuropatii jaskrowej oraz badać grubości siatkówki.

 Wskazania do wykonania badania HRT/GDX

 • Różnicowanie między prawidłowym obrazem oczu a jaskrą
 • Monitorowanie postępu choroby

Badanie może być wielokrotnie, bezinwazyjnie powtarzane, pozwala na śledzenie przebiegu choroby i skuteczności jego leczenia.

Badanie OCT - Tomografia siatkówki

Badanie OCT - Tomografia siatkówki

OCT (optyczna koherentna tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna, bezkontaktowa technika obrazowania, umożliwiająca uzyskanie wysokiej rozdzielczości przekroi siatkówki oka, ciała szklistego i nerwu wzrokowego, w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki. Możliwe jest również obrazowanie przedniego odcinka oka.

Metoda wykorzystywana jest do oceny siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki.

Badanie OCT umożliwia:

 • wizualizację przekroju przez wybrane fragmenty dna oka – pomoc w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu choroby, kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych
 • analizę tarczy nerwu wzrokowego
 • możliwość monitorowania zmian jaskrowych
 • wykrywanie zmian grubości siatkówki

Wskazania do wykonania badania OCT:

 • zwyrodnienie plamki AMD
 • zmiany cukrzycowe w siatkówce oka
 • otwór w plamce
 • błony przedsiatkówkowe
 • pociągania szklistkowo-plamkowe
 • różnicowanie odwarstwienia i rozwarstwienia siatkówki
 • obrzęk plamki
 • jaskra
 • nowotwory

Badanie OCT jest niezwykle potrzebne u pacjentów, u których stwierdzono starcze zwyrodnienie plamki (AMD), otwory w plamce, zmiany cukrzycowe na dnie oka. Optyczna tomografia jest również bardzo użyteczna do zastosowania u pacjentów z jaskrą. Badanie może być wielokrotnie powtarzane, pozwala na śledzenie przebiegu choroby i skuteczności jego leczenia.

Angiografia fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa jest to kontrastowe badanie naczyń krwionośnych głównie dna oka, po wcześniejszym dożylnym podaniu barwnika - fluoresceiny. Wykonuje się serię zdjęć dna oka aparatem zaopatrzonym w odpowiednie filtry, umożliwiające oglądanie fluoryzującego barwnika w naczyniach krwionośnych.

Badanie pozwala na wykrycie ewentualnych zmian naczyniowych siatkówki, zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych siatkówki np. cukrzyca, zakrzepy naczyniowe, zmiany degeneracyjne związane z wiekiem - AMD

Wskazania do wykonania angiografii fluoresceinowej

 • Diagnoza w kierunku AMD ( zwyrodnienie plamki związane z wiekiem)
 • Cukrzycowe powikłania siatkówkowe

Przeprowadzenie badania

 • Przed angiografią rozszerza się źrenice podając do worka spojówkowego 1% Tropicamid. Do żyły łokciowej podaje się 5ml fluoresceiny, a następnie wykonuje się zdjęcia dna oka co 1 sekundę w okresie pierwszych 30 sekund badania.
 • Objawy uboczne angiografii: zawsze po badaniu obserwuje się zmianę zabarwienia skóry i moczu.  Przejściowo pojawić się mogą nudności, wymioty, zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywkę i wzmożone kichanie. Szczególne środki ostrożności obowiązują u chorych obciążonych internistycznie; badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży.
Badanie USG gałek ocznych

USG gałek ocznych

Badanie ultrasonograficzne oka i oczodołu jest pomocne w celu oceny zmian w gałce ocznej, jeżeli nie można dokładnie zbadać dna oka.

Badanie to pozwala także na ocenę struktur anatomicznych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oka. Zastosowanie USG jako nieinwazyjnej metody diagnostycznej jest bardzo duża i wykorzystuje się ją w wielu przypadkach.

Wskazania

 • Pomiar głębokości komory przedniej, grubości soczewki i długości osiowej gałki ocznej
 • Diagnostyka odwarstwienia siatkówki
 • Badania gałki ocznej przy nieprzejrzystych ośrodkach optycznych
 • Diagnostyka ciał obcych wewnątrzgałkowych
 • Diagnostyka guzów wewnątrzgałkowych
 • Diagnostyka wysiękowo-krwotocznych postaci zwyrodnienia plamki
 • Diagnostyka zmian proliferacyjno-krwotocznych w cukrzycy i stanach pourazowych
 • Badania tylnego odcinka oka w krwotokach i stanach zapalnych
 • Pomiary grubości mięśni w oftalmopatii

Topografia rogówki

Topografia rogówki

Topografia rogówki dostarcza kodowaną kolorem mapą powierzchni rogówki.

Wskazania

 • Ilościowa ocena astygmatyzmu i zniekształcenia rogówki związanego z noszeniem soczewek kontaktowych
 • Diagnostyka wczesnego stożka rogówki
 • Ocena zmian kształtu rogówki po operacji refrakcyjnej, przeszczepie rogówki lub usunięciu zaćmy

Perymetria

Perymetria

Perymetria, czyli badanie pola widzenia służy do oceny ubytków pola widzenia.

Wskazania

 • Monitorowanie przebiegu jaskry – wykrywanie wewnątrzgałkowych uszkodzeń układu wzrokowego
 • Diagnostyka uszkodzeń całej wewnątrzczaszkowej drogi wzrokowej, co pomaga w lokalizacji okolicznych zmian centralnego układu wzrokowego.
 • Obuoczne pole widzenia – służy do określenia zdolności do prowadzenia pojazdów

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa